Xuất hiện trên website chip.vn

Sử dụng hashtag #chipvn
Để cùng chia sẻ những style đậm chất riêng của bạn đến mọi người nhé !