Quay là trúng - Mua Là Vui

Cách thức tham gia :
B1 - QUAY ĐỂ CHỌN PHẦN QUÀ
B2- Lưu lại thông tin code quà .
B3- Khi mua hàng , đưa code trúng thưởng hoặc email để nhận giải.

Lưu ý :
- Chương trình không đồng thời áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.
- Chương trình đồng thời áp dụng online và offline tại cửa hàng.
- Phiếu quà tặng chỉ có giá trị tới ngày 14.02.2018 .